Máte jako majitel(ka) nebo CEO malé firmy větší ambice, chcete vaši firmu dostat na vyšší úroveň? Jste mladý talentovaný manažer či manažerka ve větší firmě, chcete pracovat na svém rozvoji a kariérně růst? Chcete systematicky posouvat sebe i firmu kupředu bez zbytečných chyb? Gratulujeme, patříte mezi cílevědomé lídry! A těch je méně, než si myslíte. Díky vaší cílevědomosti máte obrovskou výhodu, kterou vám v rámci programu TAB Accelerator Board pomůžeme efektivně zúročit a posunout vás i vaši firmu tam, kde se vaše ambiciózní cíle stanou skutečností.

 

Otevíráme přihlašování do programu pro rok 2024. Více se dozvíte zde >>

 

Věnujte nyní chvíli těmto deseti otázkám a pokuste se na ně nahlas sami pro sebe odpovědět:

 

 1. Čeho chcete v životě dosáhnout, co je vaším cílem?
 2. Jakou roli v tom hraje vaše firma?
 3. Víte přesně, jak dostat vaši firmu na vyšší úroveň?
 4. Znáte vaše klíčové zákazníky natolik, že dokážete předvídat jejich další kroky?
 5. Rostou vaše tržby a zisky rychleji nebo pomaleji ve srovnání s konkurenci?
 6. Co by se stalo, pokud byste nemohli tři měsíce vůbec pracovat?
 7. Kdo je pánem a určuje, co se bude dít – vy, nebo vaše firma?
 8. Jak se vám daří sladit váš pracovní a osobní život?
 9. Na koho se můžete obrátit, abyste slyšeli pravdu o vašem podnikání?
 10. Uvítáte otevřené názory, nezaujatý pohled a praktické zkušenosti jiných podnikatelů, které vám pomohou rozpoznat a efektivně využít příležitosti, které jsou pro vás a vaši firmu dostupné?

 

Dokázali jste si uspokojivě odpovědět na všechny otázky? Jste přesvědčení, že jste si na všechny otázky odpověděli správně? Přišly vám tyto otázky všetečné? Počítejte s tím, že vám budeme klást i další otázky. A také vám pomůžeme na ně hledat odpovědi a řešení.

 

Jasný záměr a smělý plán

 

První kroky už máte za sebou. Jste na sebe nároční. Nyní je čas rozvíjet a vylepšovat. Víte, kam směřujete, ale realizace není snadná. Stojí před vámi spousta strategických rozhodnutí. Nechcete zbytečně dělat chyby, které před vámi udělali jiní podnikatelé. Nechcete se zdržovat hledáním a zkoušením slepých uliček, utrácet zbytečně peníze. Bylo by skvělé mít svůj vlastní manažerský nebo poradní tým, složený ze zkušených podnikatelů a expertů, kteří vám budou rozumět a se kterými se můžete na pravidelné bázi radit o důležitých věcech, vzájemně sdílet zkušenosti, získávat nezaujatou zpětnou vazbu, rady a doporučení. Ale zatím si něco takového nemůžete finančně dovolit. Anebo můžete…?

 

Podprůměr nebo nadprůměr?

 

Umožňujeme i majitelům menších firem mít svůj vlastní poradní tým

 

The Alternative Board™ (TAB) dává dohromady vybrané majitele a výkonné manažery nekonkurenčních firem, aby se jednou měsíčně mohli scházet v důvěrných skupinkách společně u (online) kulatého stolu a pracovat na konkrétních tématech, které ve svých firmách řeší. Toto pracovní setkání u kulatého stolu nazýváme “board”, protože menším firmám nahrazuje jednání představenstva či manažerského týmu ředitelů, což je typické pro větší firmy. Cílem je využít sdílení zkušeností a kolektivní moudrost k pomoci jednotlivým podnikatelům a manažerům s řešením problémů, výzev a příležitostí, kterým ve své roli lídra čelí.

 

Jim Rohn, podnikatel a motivační řečník, tvrdí: “Jste průměrem pěti lidí, se kterými trávíte nejvíce času.”

TAB Accelerator Board - logo

Co je TAB Accelerator Board?

 

TAB Accelerator Board je mezinárodní, podnikateli oceňovaný a v praxi ověřený program, určený pro cílevědomé majitele a CEO menších firem, případně mladé talentované manažery větších firem, kteří chtějí na sobě pracovat a posunout svou firmu na vyšší úroveň.

S využitím zkušeností, získaných podporou více než 25.000 majitelů firem ve více než 20 zemích světa za více než 30 let našich aktivit, nabízíme podnikatelům příležitost využít veškeré výhody, které TAB nabízí, v plně virtuálním prostředí. Staňte se účastníky měsíčních online boardů, abyste v důvěrném prostředí využili znalostí a sdílených zkušeností ostatních majitelů a výkonných ředitelů menších firem, případně také mladých a talentovaných manažerů větších firem.

Kromě toho zažijete na vlastní kůži přínosy byznys koučinku s využitím patentovaného nástroje TAB Business Builder’s Blueprint™ (BBB) pro strategické plánování vaší osobní a firemní vize. Všechny aktivity a služby TAB jsou vedeny našimi certifikovanými facilitátory a kouči, kteří sami mají desítky let zkušeností s byznysem, podnikáním a řízením menších i větších firem.

 

Schéma fungování TAB Byznys akcelerátoru

 

Pro koho je TAB Accelerator Board zejména určen?

 

 • Podnikatelé, kteří řídí malou firmu a chtějí své podnikání rozvíjet.
 • Prozíraví majitelé firem, kteří chtějí větší osobní svobodu, vyšší ziskovost a zvýšenou produktivitu.
 • Majitelé a výkonní ředitelé menších firem, kteří touží po osvědčené metodice řízení jejich firmy strategičtějším způsobem.
 • Lídři firem, které zaměstnávají do 5 zaměstnanců; můžete být i sólo podnikatel (samostatný živnostník či expert na volné noze).
 • Talentovaní mladí manažeři z větších firem, kteří se chtějí rozvíjet a kariérně růst.

 

Na co se můžete těšit? Co vám TAB Accelerator Board umožní?

 

 1. Vaše cíle dostanou konkrétnější obrysy a vytvoříte strategický plán k jejich naplnění.
 2. Naučíte se pracovat správným způsobem a ve správný čas na tom, co je důležité.
 3. Osvojíte si práci s užitečnými online i offline nástroji, které vám umožní být efektivní.
 4. Stanete se součástí skupiny cílevědomých majitelů a výkonných ředitelů menších firem, případně i talentovaných manažerů z větších firem, kteří se dívají na byznys různými úhly pohledu a vzájemně se doplňují a podporují.
 5. Absolvujete strukturovaný vzdělávací program, který je z velké míry postavený na unikátním sdílení lokálních i mezinárodních zkušeností v oblasti podnikání a řízení firmy, a který je zaměřený na praktické dovednosti, které jsou pro lídra firmy nezbytné.
 6. Budete profitovat ze skupinového byznys koučinku zaměřeného na řešení vašich individuálních výzev.
 7. Získáte nové kontakty, poznáte inspirativní lidi, možná i přátele. Otevřou se vám nové obzory i kontakty do zahraničí.
 8. Získáte užitečné know-how, které jiní podnikatelé získávají metodou pokus-omyl třeba i několik desítek let.
 9. Veškeré výhody budete moci využívat v plně virtuálním a důvěrném prostředí.
 10. Krok za krokem budete směřovat k naplňování vašich cílů.

 

Vaše účast v programu TAB Accelerator Board může celkem trvat až 3 roky. Záleží tedy jen na vás, jak dlouho budete chtít setrvat a společně pracovat na rozvoji vaší firmy. A pokud následně již vaše firma povyroste a budete chtít v podobné formě spolupráce s podnikateli pokračovat, protože vám to bude dávat smysl a přidanou hodnotu, můžete se po dohodě stát členem některého z již zaběhnutých TAB boardů, které ve vašem regionu fungují.

 

Váš závazek

 

Abyste mohli program TAB Accelerator Board využít na maximum a přineslo vám to očekávaný užitek, očekáváme od vás následující:

 • Účast na měsíčních 3hodinových boardech (5-12 členů + facilitátor) a 1hodinových koučovacích schůzkách (max. 3 členové společně + kouč).
 • Využití online TAB Akademie k posílení vašeho leadershipu a manažerských schopností; počítejte přibližně 1,5 hodiny měsíčně.
 • Naplánování vaší osobní i firemní vize, vytvoření strategického plánu, včetně KPIs, pro dosažení vaší vize.
 • Jednorázový poplatek za osobní assessment a diagnostiku vaší firmy, poté pravidelné měsíční platby za členství po dobu vaší účasti.

 

Garance kvality

 

Po zahájení spolupráce se noví členové TAB Accelerator Boardu zavazují pro prvních 90 dnů spolupráce k následujícímu:

 • Stanovit si 90denní cíle
 • Absolvovat diagnostiku firmy
 • Zúčastnit se 3 boardů
 • Zúčastnit se 3 koučovacích schůzek
 • Absolvovat jeden kurz TAB Akademie měsíčně

 

Pokud byste po uplynutí prvních 90 dnů spolupráce a splnění výše uvedených pěti podmínek nebyli spokojeni s přidanou hodnotou TAB Accelerator Boardu pro vaše podnikání či manažerskou kariéru, vrátíme vám zaplacené měsíční platby zpět, vyjma jednorázového poplatku za osobní assessment a diagnostiku vaší firmy.

 

Mám zájem o účast v TAB Accelerator Boardu

 

Kolik času investují majitelé firem do svého podnikání?

 

Nedávný průzkum mezi majiteli malých a středních firem přinesl zjištění, že 84 % podnikatelů pracuje více než 40 hodin týdně a 19 % pracuje více než 60 hodin týdně. Vaše investice do účasti v TAB Accelerator Boardu mění váš strategický přístup k řízení firmy, a přitom vyžaduje méně než 2 % času, který měsíčně věnujete práci pro vaši firmu.

Graf: Kolik času investují majitelé firem do svého podnikání

 

Odpovědi na nejčastější otázky

 

Kolik času mi to zabere?

Aktivity v rámci programu TAB Accelerator Board probíhají v předem stanovených termínech na měsíční bázi. Společné měsíční boardy trvají 3 hodiny. Koučovací schůzky zaberou 1 hodinu. K individuální přípravě s využitím online TAB Akademie počítejte přibližně s 1,5 hodinou vašeho času měsíčně. Podstatné je, že veškerý tento čas pracujete na rozvoji sebe a své firmy, a řešíte konkrétní témata, která byste dříve či později stejně museli vyřešit.

S kým se v akcelerátoru potkám?

Účastníci programu jsou zejména zakladatelé, majitelé, spolumajitelé, jednatelé a výkonní ředitelé menších firem, ale také mladí talentovaní manažeři z větších firem. Všichni mají společné to, že jsou cílevědomí a chtějí pracovat na sobě a na své firmě. Účastníky programu pečlivě vybíráme tak, aby jejich firmy nebyly vzájemně v konkurenčním postavení. Vytvoření důvěrného prostředí je totiž v rámci TAB základním pilířem pro vzájemné sdílení zkušeností a efektivní spolupráci.

Jak dlouho akcelerátor trvá?

Délku setrvání v programu si určuje každý člen sám. Zamýšlené trvání členství je do doby, než se vám podaří posunout sebe a svou firmu na plánovanou vyšší úroveň. Tím může vaše členství skončit. Záleží tedy na vás, jak rychle a efektivně budete postupovat v naplňování vašich cílů. Program TAB Accelerator Board je připraven vás podporovat užitečnými aktivitami a tématy až 36 měsíců. Následně se vám nabízí možnost pokračování například v programu TAB Board, kde se potkávají zkušení majitelé a CEO středních firem.

Kolik stojí účast v TAB Accelerator Boardu?

Poplatek za měsíční členství pro jednoho účastníka v TAB Byznys akcelerátoru činí 5.000 Kč. V této ceně je zahrnuto vše, tedy měsíční zasedání členů, pravidelný koučink a potřebné online nástroje. Pro potřeby správného nastavení vašich očekávání a cílů před vlastní účastí v akcelerátoru společně v rámci úvodní konzultace prodiskutujeme vaši situaci a vaše potřeby, provedeme základní diagnostiku vaší firmy, včetně identifikace priorit, a také diagnostiku DISC – analýzu vašeho preferovaného stylu komunikace a chování, včetně individuálního komentáře k výsledkům, a to za vstupní jednorázový poplatek 5.000 Kč.

Musím podepsat nějakou smlouvu?

Jsme přesvědčeni, že svou účastí v TAB Accelerator Boardu získáte užitečnou přidanou hodnotu pro vaše podnikání, a proto naši spolupráci nepodmiňujeme uzavřením smlouvy s dlouhodobějším závazkem. V případě, že z nějakého důvodu budete chtít vaše členství ukončit, můžete tak udělat kdykoliv od následujícího měsíce.

Kde se to vše odehrává?

Víme, jak důležité je efektivně hospodařit s časem. Proto se většina aktivit odehrává plně ve virtuálním prostředí, abyste své aktivity mohli vykonávat odkudkoli na světě. Společné boardy a koučinky probíhají prostřednictvím online videokonference. Samostatná příprava v rámci TAB Akademie je také online. Pouze první koučink probíhá v rámci osobního setkání, abychom mohli společně prodiskutovat vaši situaci, vaše potřeby, a správně nastavit vaše očekávání a cíle. Pokud účastníci akcelerátoru souhlasí, pak se také jednou za čas všichni osobně sejdeme společně v nějakém příjemném, inspirativním prostředí, kde zároveň proběhne zasedání boardu a poté následuje volný individuální program.

Musím umět cizí jazyk?

Znalost cizích jazyků vám může pomoci v rozšíření obzorů. Ale v rámci TAB Byznys akcelerátoru spolu hovoříme česky, případně slovensky. Takže zde nehrozí případná cizojazyčná bariéra a nic vám již nebrání se také přihlásit.

 

Základní fakta o TAB

 

 • Koncept TAB založil Allen Fishman v roce 1990
 • Dle žebříčku magazínu Entrepreneur.com patříme mezi TOP 150 celosvětově nejrychleji rostoucích franchisingových konceptů
 • Naše centrála sídlí v Denveru (Colorado, USA)
 • Jsme aktivní celkem ve 22 zemích světa
 • Pomohli jsme již více než 25.000 podnikatelů
 • Od roku 2014 působíme také v České republice a na Slovensku

 

Konkurenční výhoda

 

Tržby členů TAB rostou 2,5x rychleji, než je průměr na trhu. Členství v TAB je pozitivní signál pro investory. Členství v TAB je výhoda vůči konkurenci. Členství v TAB umožňuje majitelům a výkonným manažerům lépe a efektivněji řidit firmy, získat nadhled a více času pro sebe.

 

Ano, chci získat konkurenční výhodu pro své podnikání

 

Allen Fishman, zakladatel TAB, říká: “Jako majitel střední firmy si uvědomuji, že můj osobní život je neoddělitelně propojený s mým podnikatelským životem. Každé zásadní rozhodnutí, které udělám, má potenciální dopad na můj osobní život, nikoliv pouze na moje podnikání. Obojí, tedy jak můj osobní, tak i můj podnikatelský život, nese odpovědnost za vytváření dynamiky, která mi dává schopnost být úspěšný a šťastný v mé roli podnikatele.”

 

TAB Board - pracovní zasedání důvěrné skupiny regionálních podnikatelů, kteří si nekonkurují

 

10 důvodů, proč se majitelé firem chtějí setkávat

 

 1. Nechci být na podnikání sám/sama.
 2. Chybí mi zpětná vazba na nové nápady.
 3. Uvítám nezaujatý pohled zvenčí.
 4. Nechci opakovat chyby druhých.
 5. Hledám cesty k vyšší efektivitě.
 6. Uvítám otevřenou diskuzi o podnikání.
 7. Rád/ráda poznám podnikatele z mého regionu.
 8. Toužím načerpat pozitivní energii.
 9. Hledám inspiraci a motivaci.
 10. Jdu vstříc novým příležitostem.

 

Chci se pracovně setkávat s podobně nastavenými majiteli nekonkurenčních firem v mém regionu

 

Možná namítnete, že se nepotřebujete potkávat s jinými podnikateli, protože si vystačíte sami, nebo vše ve firmě řešíte se svými zaměstnanci a manažery, anebo se při sportu, kulturních, společenských či jiných příležitostech potkáváte a bavíte s jinými podnikateli. S těmito názory se velmi často setkáváme, je to přirozené. Dalo by se i říci, že většina stávajících členů TAB si to zpočátku také myslela. Ale nyní by vám členové TAB na podobné námitky zareagovali takto:

Neprodiskutovat situaci a své myšlenky před zásadním rozhodnutím s někým, jehož názorů si vážíte, se nevyplácí. Přijdete totiž o možnost se někomu důvěrně svěřit, vyslovit vaše slova nahlas, prodiskutovat detaily, uvidět celou věc i z jiného úhlu pohledu, a na základě zkušeností někoho jiného, jehož názorů si vážíte, se vyhnete zbytečným chybám nebo objevíte zcela jiné, ještě lepší řešení.
Sdílet informace a otevřeně komunikovat se zaměstnanci (včetně manažerů) je přístup, který úspěšní podnikatelé jednoznačně doporučují. Avšak jsou určité zásadní věci a strategické otázky, které zaměstnanci neumí řešit s takovým nadhledem a přístupem, jako to dělá podnikatel. Majitel firmy se totiž liší od zaměstnance – svým přístupem k firmě, životu, riziku, odpovědnosti. Cíle majitele firmy a zaměstnance jsou ze své podstaty spíše protichůdné – majitel firmy chce něco dělat, dosáhnout cílů a vydělat peníze, zatímco zaměstnanec chce získat od majitele firmy co nejvíce peněz za co nejméně námahy. Samozřejmě, neplatí to ve 100 % případů. Ale tento aspekt prostě existuje, a proto je diskuze mezi majitelem firmy a zaměstnancem jiná, než diskuze mezi dvěma zkušenými majiteli firem. V rámci TAB Boardu probíhají pracovní porady v důvěrném prostředí za účasti stálých členů TAB, kteří jsou zkušení podnikatelé, výkonní ředitelé a majitelé středních nebo menších firem.
Potkávat se při sportu, kulturních, společenských či jiných příležitostech s jinými podnikateli je pro každého majitele firmy jistě přínosné. Ale ruku na srdce, většinou se jedná spíše o přátelská setkání či networking, kde se spíše povídá o různých tématech, než pracuje na řešení konkrétních témat. Narozdíl od těchto příležitostí k popovídání se na pracovních setkáních TAB Board hlavně pracuje na konkrétních tématech, které si jednotliví účastníci předem připraví a přinesou s sebou, aby je mohli podrobně představit ostatním, řízeně s nimi o tom diskutovat a vyslechnout si jejich nezaujaté názory, zkušenosti a doporučení, ze kterých si sami pro sebe vezmou to, co považují za nejlepší.

 

Ten, kdo se nikdy osobně nezúčastnil pracovního setkání poradní skupiny TAB Board, nezažil a možná si ani nedokáže představit tu atmosféru a skutečný přínos. Zde jsou tři výstižné výroky dlouholetých členů TAB v České republice, které to krásně charakterizují:

“TAB Board je pro mě něco jako rada starších nebo think-tank.”

“Díky TAB Board si najdu každý měsíc čas zamyslet se, vyhodnotit, nabrat inspiraci a pracovat na rozvoji firmy.”

“Při běžných setkáních s jinými podnikateli většinou 90 % času zaberou plané diskuze o obecných věcech a maximálně 10 % času věnujeme pracovním tématům. V případě TAB Board je to přesně naopak – 90 % času řešíme pracovní témata a maximálně 10 % hovoříme o obecných věcech.”

 

Co jste o TAB zřejmě dosud nevěděli

 

Více než 30 let zkušeností od podnikatelů z celého světa

TAB funguje již přes 30 let. Jedná se tedy o prověřený koncept pro střední a menší firmy, který již pomohl více než 25.000 firmám ve 22 zemích světa, včetně České republiky a Slovenska.

Pro každý obor se v TAB najde vhodné místo

Celosvětově funguje více než 500 TAB Boardů. Mezi jejich členy je zastoupeno více než 1.100 rozličných oborů a oblastí podnikání.

Členové nejsou velcí, ale dohromady už něco znamenají

Pokud bychom sečetli roční tržby všech členů TAB na celém světě, pak se jedná o obrovskou sumu přesahující 29 miliard amerických dolarů.

Členové TAB jsou věrní, protože jsou spokojení

Průměrná doba členství v TAB je 4,7 roku. V hodnocení NPS (Net Promoter Score) dosahuje TAB hodnoty 9 z 10, což je vynikající hodnota indexu spokojenosti a ochoty klientů doporučit TAB svým známým nebo obchodním partnerům.

 

Důkaz místo slibů, aneb co říkají členové TAB

 

VÁCLAV PODLIPNÝ, QUANTI S.R.O., ČLEN TAB OD ROKU 2018
“Účastí na boardu se naučíte mnoho o svém vlastním byznysu. Rovněž se naučíte hodně o sobě samém, zejména z různých úhlů pohledu. Když vedete vlastní společnost, můžete snadno spadnout do lineárního myšlení a přijít o rozhled. Je dobré získávat více pohledů na problematiku i na způsob řešení.”

MIROSLAV SUCHEL, AGILO S.R.O., ČLEN TAB OD ROKU 2014
“Při podnikání si člověk mnohdy neuvědomí, že na problém či situaci se lze podívat i z jiné strany. A co člověk, to jiný pohled. Setkání členů TAB Boardu nám umožňuje vzájemnou diskusí o tématu ukázat jiné pohledy, ale předložit i zajímavá řešení. A co je v podnikání víc, než mít možnost konzultovat vlastní kroky bez obav z konkurence?”

MARTIN LACHMAN, JUNGLE INTERIORS S.R.O., ČLEN TAB OD ROKU 2015
“Členství v TAB mi přináší nezávislý pohled na mé nápady a záměry, rady založené na praktických zkušenostech, a především mě motivuje zlepšit procesy v naší firmě.”

PETR MUDRA, VOLTER S.R.O., ČLEN TAB OD ROKU 2014
“Členství v TAB mi dává reálný pohled na skutečný stav mojí firmy, a to nejen díky nástrojům TAB, ale i širokému spektru názorů lidí, kteří nejsou svázáni s mojí problematikou. Vážím si odlišných a různorodých názorů kolegů v TAB Board, kteří netrpí provozní slepotou v mém oboru. Dokáží mi otevřít oči, abych viděl věci jiným způsobem, nebo se je snažil řešit jinak, než jsem dělal doposud. To mi dává příležitost zaměřit se opravdu na podstatné věci, načerpat nové zkušenosti, a tím posunout mé podnikání na vyšší a efektivnější úroveň.”

ALEXANDRA NEDVĚDOVÁ, EXTEL CZ S.R.O., ČLENKA TAB OD ROKU 2015
“Díky členství v TAB již nejsem na podnikání sama. Mám k dispozici široký tým zkušených podnikatelů, se kterými se mohu poradit při řízení firmy. Cítím podporu kolegů v boardu, což mi dodává energii a inspiraci do další práce.”

JIŘÍ KAMENICKÝ, SYNTEA SOFTWARE A.S., ČLEN TAB OD ROKU 2015
“Díky TAB jsem se začal mnohem více zajímat o strategii firmy a dostal jsem nový impuls k dalšímu rozvoji firmy. Zasedání TAB Boardu je velmi inspirující a dostávám zde nápady od kolegů, kteří řeší stejné problémy jako já, i když jsou z úplně jiného odvětví. V naší firmě řeším předání vedení na mladší generace a díky TAB dcera dostala velkou motivaci firmu převzít a dále rozvíjet.”

MAREK HANZL, AGILO.CZ S.R.O., ČLEN TAB OD ROKU 2014
“Členství v TAB je pro mě hodně inspirující. Dostávám zde řadu konkrétních rad a podnětů jak se posunout dál, a tím si dobíjím své baterky. Na diskuzích v TAB Board oceňuji pohled zvenčí, čímž rovnou získávám odpověď na otázky, které mě do té doby vůbec ani nenapadly. To mi pak dodá chuť se znovu do svých problémů opřít a věci pozitivně vyřešit.”

MICHAL VOPLAKAL, JORDAHL & PFEIFER STAVEBNÍ TECHNIKA, S.R.O., ČLEN TAB OD ROKU 2014
“Členství v TAB mi pomohlo rozvinout a realizovat strategické cíle firmy. Velmi oceňuji schopnost zúčastněných pojmenovat problémy a navrhovat řešení. Spolu se nám daří řešit i provozní záležitosti chodu společnosti. A je velmi zajímavé, že většina podnikatelů se potýká s podobnými problémy; pak je užitečné čerpat ze zkušeností druhých.”

VOJTĚCH PIHRT, JET SOFT S.R.O., ČLEN TAB OD ROKU 2016
“TAB Board je unikátním prostorem, v němž získávám nejen čas k zásadním úvahám o vlastním podnikání, ale také bohatý zdroj zkušeností a nápadů ostatních členů. Tato vyvážená forma sdílených zkušeností a osobního koučování mne nekompromisně nutí přemýšlet o sobě a svém podnikání.”

TAB Board - kulatý stůl pro podnikatele

 

Staňte se členem TAB Accelerator Boardu!

 

Využijte osvědčeného programu, který vám pomůže snadno, účinně a bez zbytečných chyb posunout vaši firmu do nadprůměrné kondice!

 

Vstupenku do programu si nyní můžete objednat za 5.000 Kč.

 

Objednat vstupenku do programu >>

 

Cena vstupenky do akcelerátoru zahrnuje:

 • úvodní konzultaci s cílem prodiskutovat vaši situaci, vaše potřeby a očekávání,
 • základní diagnostiku vaší firmy, včetně identifikace priorit (standardní cena 4.990 Kč),
 • diagnostiku DISC – analýzu vašeho preferovaného stylu komunikace a chování, včetně individuálního komentáře k výsledkům (standardní cena 3.990 Kč).

 

Měsíční poplatek za jednoho účastníka v programu TAB Accelerator Board činí 5.000 Kč. V ceně měsíčního členství získáváte:

 • účast na měsíčních 3hodinových boardech (5-12 členů + facilitátor) a 1hodinových koučovacích schůzkách (max. 3 členové společně + kouč),
 • přístup do online TAB Akademie k posílení vašeho leadershipu a manažerských schopností,
 • přístup k osvědčeným strategickým nástrojům TAB Business Builder’s Blueprint™, které jsou k nezaplacení, protože v sobě ukrývají cenné know-how pro vás a vaši firmu,
 • možnost využívat TAB Connect pro online komunikaci v rámci celosvětové sítě spolupracovníků, expertů a členů TAB; díky tomu můžete například zjistit, jak váš problém řešili jinde ve světě, případně získat kontakty na zahraniční obchodní partnery.

 

Členství v TAB je dobrovolné a každý člen má možnost kdykoliv své členství ukončit bez uvedení důvodu a bez jakýchkoliv sankcí či poplatků.

Uváděné ceny jsou bez DPH (21 %).

 

Garance kvalityGarance vrácení peněz

 

Garance kvality + garance vrácení peněz

 

Každý člen TAB má možnost po uplynutí prvních tří měsíců řádného členství toto členství ukončit bez uvedení důvodu a má nárok na vrácení již zaplacených členských poplatků.

 

Nemám co ztratit, mohu jen získat. Chci vyzkoušet TAB >>

 

Rozhodněte se!

 

Počet míst v regionálním TAB Accelerator Boardu je omezený. Tím, že se stanete členem akcelerátoru ve vašem regionu nyní, omezíte vaší konkurenci příležitost získat stejné výhody, protože v rámci jednoho akcelerátoru se mohou podle stanovených pravidel TAB účastnit pouze zástupci firem, které si vzájemně nekonkurují. Neváhejte a staňte se tím, kdo tuto výhodu získá! Pro více informací volejte +420606555577, pište na tomas.petru@bravoconsulting.cz, nebo si sjednejte online schůzku.

 

OBJEDNÁVKA ÚČASTI V TAB ACCELERATOR BOARDU

  Produkt: TAB Accelerator Board – vstupenka do programu
  Cena: 5.000 Kč (bez DPH)

  Odesláním tohoto online formuláře souhlasíte s tím, že vás na základě vyplněných osobních údajů můžeme kontaktovat za účelem poradenství nebo řešení vašeho dotazu. Podrobnější informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů.

  TAB Accelerator Board - logo

  Lidé v TAB, se kterými se potkáte

   

  Tomáš Petrů

  Dobrý den, jmenuji se Tomáš Petrů a jsem regionálním ředitelem TAB pro okresy Brno-venkov, Blansko, Prostějov a Vyškov. Přes 10 let podnikám, jsem spolumajitelem společnosti BRAVO CONSULTING. Než jsem začal podnikat, více než 15 let jsem pracoval na expertních, výkonných a manažerských pozicích v nadnárodní energetické společnosti. V rámci své profese pomáhám majitelům malých, středních a rodinných firem k úspěchu v podnikání. Jsem poradcem, mentorem, business koučem a facilitátorem TAB Board, a také specialistou na řízení firem, úspěšné strategie, efektivní marketing, brand management, human-centered design, inovace, projektové a procesní řízení.

  Stanete-li se členy TAB, budu vás provázet jako osobní poradce a facilitátor boardu, ve kterém se budete pravidelně setkávat s dalšími vybranými majiteli firem z vašeho regionu. Jsem tu pro vás, neváhejte mě kontaktovat telefonicky na čísle (+420) 606 555 577 nebo e-mailem na tomas.petru@bravoconsulting.cz.