Pomohlo to již více než 25.000 firmám ve 22 zemích světa, včetně České republiky a Slovenska, takže to na 99,9 % bude fungovat i vám. Stačí jen chtít.

 

Tajemství úspěšných podnikatelů, které vám zde poodhalíme, je připraveno k tomu, aby pomohlo vám i vaší firmě

 

Věděli jste, že téměř čtvrtina majitelů menších firem nevyhledá nikoho, s kým by se poradili, když stojí před důležitým rozhodnutím, řeší zásadní problém nebo čelí výzvě v podnikání? A pak toho ještě dlouho litují, když to dopadne jinak, než si mysleli, když to zkrátka nedopadne dobře, anebo když jejich firma dokonce zkrachuje.

 

Jste podnikatel, majitel firmy nebo výkonný ředitel? Zkuste se prosím krátce zamyslet nad následující otázkou: Se kterými lidmi trávíte nejvíce času?

 

Jim Rohn, podnikatel a motivační řečník, tvrdí: “Jste průměrem pěti lidí, se kterými trávíte nejvíce času.”

 

Jestliže má Jim Rohn pravdu, pak se nabízí otázka jakým způsobem si můžete výrazně zvýšit váš osobní průměr. Jak by se to dalo řešit? Co byste mohli udělat pro zvýšení vašeho osobního průměru?

Majitelé firem čelí neustále se měnící situaci na trhu, kde je tvrdá konkurence, omezené rozpočty a stále náročnější lidé (trh práce). Každý hledá nějakou výhodu. Pokud bychom vycházeli z myšlenek Jima Rohna, tak by mohlo platit, že podnikatel s nižším osobním průměrem je schopen najít pouze podprůměrné výhody, využít je pouze podprůměrným způsobem, a tedy dosáhnout pouze podprůměrných výsledků ve svém podnikání. Naopak podnikatel s vyšším osobním průměrem je schopen objevit i nadprůměrné výhody, využít je nadprůměrným způsobem a dosáhnout nadprůměrných výsledků své firmy.

 

Klíčová otázka zní:
Chcete ve svém podnikání dosahovat nadprůměrných nebo podprůměrných výsledků?

 

Měli byste vědět: Skutečnost je taková, že podprůměrné firmy (ať už se na ně díváme z kteréhokoliv pohledu) mají minimální šanci na dlouhodobější úspěšné přežití na trhu. Dokazují to lokální i mezinárodní statistiky a výzkumy, které mapují principy úspěšného podnikání. Spokojit se s podprůměrem je tedy téměř jistá cesta k budoucím problémům, případně až ke krachu firmy.

Ekonomická či jiná krize může situaci podprůměrné firmy ještě více zhoršit a urychlit vznik problémů, které ohrožují samotnou existenci firmy. Odborníci se shodují v tom, že současnou celosvětovou krizi, způsobenou pandemií koronaviru Covid-19, přežijí bez cizí pomoci pouze ty firmy, které byly před vypuknutím krize zdravé. Historie se určitým způsobem opakuje, krachy nezdravých či podprůměrných firem se děly ve větším měřítku jako důsledek všech celosvětových krizí jak ve dvacátém století, tak i ve století jednadvacátém (např. finanční krize v roce 2008).

Majitel je odpovědný za svou firmu, za její budoucnost. Vlastníte-li firmu, je pro vás pravděpodobně podstatným zdrojem peněz, které vy a vaše rodina potřebujete pro váš život. Každý podnikatel by tedy měl znát stav své firmy natolik, aby byl schopen vyhodnotit, zda se nachází v podprůměrné anebo nadprůměrné kondici ve srovnání s konkurencí a s ohledem na měnící se tržní podmínky a trendy v chování zákazníků.

 

Podprůměr nebo nadprůměr?

 

Znáte kondici vaší firmy? Podle jakých kritérií ji posuzujete? Dosahuje vaše firma nadprůměrných výsledků ve všech oblastech a podle všech relevantních hodnotících kritérií?

 

Máme pro vás dobrou zprávu: Existuje řešení, které již pomohlo více než 25 tisícům firmám ve 22 zemích světa, takže na 99,9 % pomůže i vám, pokud budete chtít.

Rádi bychom vám představili koncept TAB, který úspěšně pomáhá majitelům středních a menších firem, případně jejich výkonným ředitelům, sebevědomě vidět nové příležitosti a dosahovat stanovených strategických cílů. TAB nabízí zaneprázdněným podnikatelům výkonný a účinný program, který zahrnuje poradní týmy, individuální koučování, workshopy, názory expertů, užitečné byznysové nástroje a propojení s několika tisíci dalších členů v rámci celosvětové sítě TAB.

Nemusíte se cítit osamocení, když stojíte před důležitými a složitými rozhodnutími. Již více než 25 tisíc majitelů firem, podnikatelů a výkonných ředitelů využilo v uplynulých 30 letech TAB k tomu, aby se jim podařilo přivést svou firmu do nadprůměrné kondice, případně ji v nadprůměrné kondici udrželi i během těžkého konkurenčního boje nebo v krizových časech.

TAB přináší hledané výhody těm podnikatelům, kteří jsou pracovití a chtějí dosáhnout svých cílů. TAB není pro každého. TAB je úspěšný koncept, protože pomáhá podnikatelům zvýšit svůj osobní průměr a dovést své firmy do nadprůměrné kondice. A nejen to, TAB pomáhá podnikatelům pořídit si za zlomek ceny poradní tým složený ze zkušených podnikatelů, získat od nich cenné informace, posílit osobní motivaci a chuť dělat věci tak, že se opět zamilujete do své firmy jako na začátku podnikání a budete mít radost ze všeho, co děláte.

 

Ano, chci mít poradní tým složený ze zkušených podnikatelů

 

Allen Fishman, zakladatel TAB, říká: “Jako majitel střední firmy si uvědomuji, že můj osobní život je neoddělitelně propojený s mým podnikatelským životem. Každé zásadní rozhodnutí, které udělám, má potenciální dopad na můj osobní život, nikoliv pouze na moje podnikání. Obojí, tedy jak můj osobní, tak i můj podnikatelský život, nese odpovědnost za vytváření dynamiky, která mi dává schopnost být úspěšný a šťastný v mé roli podnikatele.”

 

TAB Board - pracovní zasedání důvěrné skupiny regionálních podnikatelů, kteří si nekonkurují

 

10 důvodů, proč se majitelé firem chtějí setkávat

 

 1. Nechci být na podnikání sám/sama.
 2. Chybí mi zpětná vazba na nové nápady.
 3. Uvítám nezaujatý pohled zvenčí.
 4. Nechci opakovat chyby druhých.
 5. Hledám cesty k vyšší efektivitě.
 6. Uvítám otevřenou diskuzi o podnikání.
 7. Rád/ráda poznám podnikatele z mého regionu.
 8. Toužím načerpat pozitivní energii.
 9. Hledám inspiraci a motivaci.
 10. Jdu vstříc novým příležitostem.

 

Pozor! Není setkávání jako setkávání. Nejen v České republice, ale i ve světě je spousta různých diskuzních, networkingových, vzdělávacích a jiných programů a nástrojů, které umožňují podnikatelům získávat nové kontakty, informace apod. Networking je také součástí TAB, ale tvoří pouze velmi malé procento aktivit. Vzdělávání je také v určité míře součástí TAB, ale ve zcela jiné, mnohonásobně efektivnější formě. TAB Board je pracovní setkání přibližně 5 až 9 zkušených podnikatelů, výkonných ředitelů a majitelů firem, které si vzájemně nekonkurují a působí ve stejném regionu. Každé setkání TAB Boardu je strukturovaně vedeno a moderováno zkušeným facilitátorem. Každý člen TAB Boardu si na setkání přináší své téma k řešení, které si předtím připravil a se svým byznysovým koučem rozdiskutoval. A v průběhu setkání si vzájemně svá témata představují, diskutují, sdílejí si své zkušenosti a hledají vhodná řešení, sdílejí si náměty a doporučení. Stejným způsobem to funguje ve všech zemích, kde TAB působí. Spolupráce mezi TAB a podnikateli totiž probíhá na základě propracovaných a letitou praxí ověřených postupů, aby byl přínos pro členy TAB maximální.

 

Chci se pracovně setkávat s majiteli firem v mém regionu

 

Možná namítnete, že se nepotřebujete potkávat s jinými podnikateli, protože si vystačíte sami, nebo vše ve firmě řešíte se svými zaměstnanci a manažery, anebo se při sportu, kulturních, společenských či jiných příležitostech potkáváte a bavíte s jinými podnikateli. S těmito názory se velmi často setkáváme, je to přirozené. Dalo by se i říci, že většina stávajících členů TAB si to zpočátku také myslela. Ale nyní by vám členové TAB na podobné námitky zareagovali takto:

Neprodiskutovat situaci a své myšlenky před zásadním rozhodnutím s někým, jehož názorů si vážíte, se nevyplácí. Přijdete totiž o možnost se někomu důvěrně svěřit, vyslovit vaše slova nahlas, prodiskutovat detaily, uvidět celou věc i z jiného úhlu pohledu, a na základě zkušeností někoho jiného, jehož názorů si vážíte, se vyhnete zbytečným chybám nebo objevíte zcela jiné, ještě lepší řešení.
Sdílet informace a otevřeně komunikovat se zaměstnanci (včetně manažerů) je přístup, který úspěšní podnikatelé jednoznačně doporučují. Avšak jsou určité zásadní věci a strategické otázky, které zaměstnanci neumí řešit s takovým nadhledem a přístupem, jako to dělá podnikatel. Majitel firmy se totiž liší od zaměstnance – svým přístupem k firmě, životu, riziku, odpovědnosti. Cíle majitele firmy a zaměstnance jsou ze své podstaty spíše protichůdné – majitel firmy chce něco dělat, dosáhnout cílů a vydělat peníze, zatímco zaměstnanec chce získat od majitele firmy co nejvíce peněz za co nejméně námahy. Samozřejmě, neplatí to ve 100 % případů. Ale tento aspekt prostě existuje, a proto je diskuze mezi majitelem firmy a zaměstnancem jiná, než diskuze mezi dvěma zkušenými majiteli firem. V rámci TAB Boardu probíhají pracovní porady v důvěrném prostředí za účasti stálých členů TAB, kteří jsou zkušení podnikatelé, výkonní ředitelé a majitelé středních nebo menších firem.
Potkávat se při sportu, kulturních, společenských či jiných příležitostech s jinými podnikateli je pro každého majitele firmy jistě přínosné. Ale ruku na srdce, většinou se jedná spíše o přátelská setkání či networking, kde se spíše povídá o různých tématech, než pracuje na řešení konkrétních témat. Narozdíl od těchto příležitostí k popovídání se na pracovních setkáních TAB Board hlavně pracuje na konkrétních tématech, které si jednotliví účastníci předem připraví a přinesou s sebou, aby je mohli podrobně představit ostatním, řízeně s nimi o tom diskutovat a vyslechnout si jejich nezaujaté názory, zkušenosti a doporučení, ze kterých si sami pro sebe vezmou to, co považují za nejlepší.

 

Ten, kdo se nikdy osobně nezúčastnil pracovního setkání poradní skupiny TAB Board, nezažil a možná si ani nedokáže představit tu atmosféru a skutečný přínos. Zde jsou tři výstižné výroky dlouholetých členů TAB v České republice, které to krásně charakterizují:

“TAB Board je pro mě něco jako rada starších nebo think-tank.”

“Díky TAB Board si najdu každý měsíc čas zamyslet se, vyhodnotit, nabrat inspiraci a pracovat na rozvoji firmy.”

“Při běžných setkáních s jinými podnikateli většinou 90 % času zaberou plané diskuze o obecných věcech a maximálně 10 % času věnujeme pracovním tématům. V případě TAB Board je to přesně naopak – 90 % času řešíme pracovní témata a maximálně 10 % hovoříme o obecných věcech.”

 

4 pilíře, na kterých stojí TAB

 

První pilíř

Prvním nosným pilířem TAB jsou měsíční pracovní zasedání malých, důvěrných skupin podnikatelů v daném regionu; takové zasedání označujeme jako TAB Board nebo zjednodušeně “board”. Jednotlivé boardy jsou základem našich poradenských a konzultačních služeb pro členy TAB.

Druhý pilíř

Druhým nosným pilířem TAB jsou individuální osobní nebo online schůzky s byznysovým koučem, které se zaměřují na vaše jedinečné zkušenosti a problémy s cílem objevit vaši vnitřní motivaci a sílu a navést vás na cestu k řešení.

Třetí pilíř

Třetím nosným pilířem TAB je Business Builder’s Blueprint™ – osvědčená strategie zahrnující procesy auditu, plánování a implementace pro firmy, které se chtějí zlepšovat, dosahovat nadprůměrné kondice a výsledků.

Čtvrtý pilíř

Čtvrtým nosným pilířem TAB je celosvětová síť spolupracovníků, expertů a členů, se kterými se můžete propojit a komunikovat online, případně i osobně nebo jinak. Pro využití této sítě pro vaše potřeby na maximum je vám v rámci vašeho členství k dispozici online nástroj TAB Connect.

 

Co jste o TAB zřejmě dosud nevěděli

 

Více než 30 let zkušeností od podnikatelů z celého světa

TAB funguje již přes 30 let. Jedná se tedy o prověřený koncept pro střední a menší firmy, který již pomohl více než 25.000 firmám ve 22 zemích světa, včetně České republiky a Slovenska.

Pro každý obor se v TAB najde vhodné místo

Celosvětově funguje více než 500 TAB Boardů. Mezi jejich členy je zastoupeno více než 1.100 rozličných oborů a oblastí podnikání.

Členové nejsou velcí, ale dohromady už něco znamenají

Pokud bychom sečetli roční tržby všech členů TAB na celém světě, pak se jedná o obrovskou sumu přesahující 29 miliard amerických dolarů.

Členové TAB jsou věrní, protože jsou spokojení

Průměrná doba členství v TAB je 4,7 roku. V hodnocení NPS (Net Promoter Score) dosahuje TAB hodnoty 9 z 10, což je vynikající hodnota indexu spokojenosti a ochoty klientů doporučit TAB svým známým nebo obchodním partnerům.

 

Důkaz místo slibů aneb co říkají členové TAB

 

VÁCLAV PODLIPNÝ, QUANTI S.R.O., ČLEN TAB OD ROKU 2018
“Účastí na boardu se naučíte mnoho o svém vlastním byznysu. Rovněž se naučíte hodně o sobě samém, zejména z různých úhlů pohledu. Když vedete vlastní společnost, můžete snadno spadnout do lineárního myšlení a přijít o rozhled. Je dobré získávat více pohledů na problematiku i na způsob řešení.”

MIROSLAV SUCHEL, AGILO S.R.O., ČLEN TAB OD ROKU 2014
“Při podnikání si člověk mnohdy neuvědomí, že na problém či situaci se lze podívat i z jiné strany. A co člověk, to jiný pohled. Setkání členů TAB Boardu nám umožňuje vzájemnou diskusí o tématu ukázat jiné pohledy, ale předložit i zajímavá řešení. A co je v podnikání víc, než mít možnost konzultovat vlastní kroky bez obav z konkurence?”

MARTIN LACHMAN, JUNGLE INTERIORS S.R.O., ČLEN TAB OD ROKU 2015
“Členství v TAB mi přináší nezávislý pohled na mé nápady a záměry, rady založené na praktických zkušenostech, a především mě motivuje zlepšit procesy v naší firmě.”

PETR MUDRA, VOLTER S.R.O., ČLEN TAB OD ROKU 2014
“Členství v TAB mi dává reálný pohled na skutečný stav mojí firmy, a to nejen díky nástrojům TAB, ale i širokému spektru názorů lidí, kteří nejsou svázáni s mojí problematikou. Vážím si odlišných a různorodých názorů kolegů v TAB Board, kteří netrpí provozní slepotou v mém oboru. Dokáží mi otevřít oči, abych viděl věci jiným způsobem, nebo se je snažil řešit jinak, než jsem dělal doposud. To mi dává příležitost zaměřit se opravdu na podstatné věci, načerpat nové zkušenosti, a tím posunout mé podnikání na vyšší a efektivnější úroveň.”

ALEXANDRA NEDVĚDOVÁ, EXTEL CZ S.R.O., ČLENKA TAB OD ROKU 2015
“Díky členství v TAB již nejsem na podnikání sama. Mám k dispozici široký tým zkušených podnikatelů, se kterými se mohu poradit při řízení firmy. Cítím podporu kolegů v boardu, což mi dodává energii a inspiraci do další práce.”

JIŘÍ KAMENICKÝ, SYNTEA SOFTWARE A.S., ČLEN TAB OD ROKU 2015
“Díky TAB jsem se začal mnohem více zajímat o strategii firmy a dostal jsem nový impuls k dalšímu rozvoji firmy. Zasedání TAB Boardu je velmi inspirující a dostávám zde nápady od kolegů, kteří řeší stejné problémy jako já, i když jsou z úplně jiného odvětví. V naší firmě řeším předání vedení na mladší generace a díky TAB dcera dostala velkou motivaci firmu převzít a dále rozvíjet.”

MAREK HANZL, AGILO.CZ S.R.O., ČLEN TAB OD ROKU 2014
“Členství v TAB je pro mě hodně inspirující. Dostávám zde řadu konkrétních rad a podnětů jak se posunout dál, a tím si dobíjím své baterky. Na diskuzích v TAB Board oceňuji pohled zvenčí, čímž rovnou získávám odpověď na otázky, které mě do té doby vůbec ani nenapadly. To mi pak dodá chuť se znovu do svých problémů opřít a věci pozitivně vyřešit.”

MICHAL VOPLAKAL, JORDAHL & PFEIFER STAVEBNÍ TECHNIKA, S.R.O., ČLEN TAB OD ROKU 2014
“Členství v TAB mi pomohlo rozvinout a realizovat strategické cíle firmy. Velmi oceňuji schopnost zúčastněných pojmenovat problémy a navrhovat řešení. Spolu se nám daří řešit i provozní záležitosti chodu společnosti. A je velmi zajímavé, že většina podnikatelů se potýká s podobnými problémy; pak je užitečné čerpat ze zkušeností druhých.”

VOJTĚCH PIHRT, JET SOFT S.R.O., ČLEN TAB OD ROKU 2016
“TAB Board je unikátním prostorem, v němž získávám nejen čas k zásadním úvahám o vlastním podnikání, ale také bohatý zdroj zkušeností a nápadů ostatních členů. Tato vyvážená forma sdílených zkušeností a osobního koučování mne nekompromisně nutí přemýšlet o sobě a svém podnikání.”

TAB Board - kulatý stůl pro podnikatele

 

Staňte se členem TAB a přidejte se k úspěšným podnikatelům!

 

Máme pro vás neodolatelnou nabídku, která vám pomůže snadno, účinně a bez zbytečných chyb posunout vaši firmu do nadprůměrné kondice!

 

Za měsíční členství v TAB platí podnikatelé v Rakousku, Německu, Švýcarsku, Kanadě, USA, Austrálii a dalších zemích světa 600 EUR (tedy přibližně 15.000 Kč) a více. Pro jihomoravské podnikatele máme nyní měsíční členství v TAB za téměř dumpingovou cenu.

Měsíční členství v TAB si nyní můžete objednat za 10.000 Kč.

 

Chci se stát členem TAB a přidat se k vybraným podnikatelům v mém regionu

 

Cena zahrnuje:

 • účast na měsíčních pracovních zasedáních TAB Boardu ve vašem regionu,
 • pravidelné individuální osobní nebo online schůzky s byznysovým koučem.

 

V ceně měsíčního členství získáváte navíc zdarma:

 • jednorázovou základní diagnostiku vaší firmy, včetně identifikace priorit, v hodnotě 4.900 Kč,
 • jednorázovou diagnostiku DISC – analýzu vašeho preferovaného stylu komunikace a chování, včetně individuálního komentáře k výsledkům, v hodnotě 3.900 Kč,
 • přístup k osvědčeným strategickým nástrojům Business Builder’s Blueprint™, které jsou k nezaplacení, protože v sobě ukrývají cenné know-how pro vás a vaši firmu,
 • možnost využívat TAB Connect pro online komunikaci v rámci celosvětové sítě spolupracovníků, expertů a členů TAB; díky tomu můžete zjistit, jak váš problém řešili jinde ve světě, případně získat kontakty na zahraniční obchodní partnery.

 

Členství v TAB je dobrovolné a každý člen má možnost kdykoliv své členství ukončit bez uvedení důvodu a bez jakýchkoliv sankcí či poplatků.

Uváděné ceny jsou bez DPH (21 %).

 

Garance kvalityGarance vrácení peněz

 

Garance kvality + garance vrácení peněz

 

Každý člen TAB má možnost po uplynutí prvních tří měsíců řádného členství toto členství ukončit bez uvedení důvodu a má nárok na vrácení již zaplacených členských příspěvků. V tomto případě je člen pouze povinen vrátit poskytovateli služeb všechny dokumenty přijaté od poskytovatele během trvání jeho členství, s výjimkou diagnostiky DISC, na kterou se program garance kvality a garance vrácení peněz nevztahuje.

 

Nemám co ztratit, mohu jen získat. Chci vyzkoušet TAB

 

Rozhodněte se!

 

Počet míst v regionálním TAB Boardu je omezený. Tím, že se stanete členem TAB Boardu ve vašem regionu jako první, omezíte vaší konkurenci příležitost získat stejné výhody, protože v rámci jednoho boardu se mohou podle stanovených pravidel TAB účastnit pouze majitelé firem, které si vzájemně nekonkurují. Nabídka je určena pouze pro nově registrované členy TAB v regionu Brno-venkov, Blansko, Prostějov a Vyškov. Neváhejte tedy a buďte mezi prvními, kteří tuto výhodu získají! Pro více informací volejte +420606555577, pište na tomas.petru@bravoconsulting.cz, nebo si sjednejte online schůzku.

 

OBJEDNÁVKA STANDARDNÍHO MĚSÍČNÍHO ČLENSTVÍ V TAB

  Produkt: TAB Standard – měsíční členství v TAB
  Cena: 10.000 Kč (bez DPH)

  Odesláním tohoto online formuláře souhlasíte s tím, že vás na základě vyplněných osobních údajů můžeme kontaktovat za účelem poradenství nebo řešení vašeho dotazu. Podrobnější informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů.

   

  Lidé v TAB, se kterými se potkáte

   

  Tomáš Petrů

  Dobrý den, jmenuji se Tomáš Petrů a jsem regionálním ředitelem TAB pro okresy Brno-venkov, Blansko, Prostějov a Vyškov. Přes 10 let podnikám, jsem spolumajitelem společnosti BRAVO CONSULTING. Než jsem začal podnikat, více než 15 let jsem pracoval na expertních, výkonných a manažerských pozicích v nadnárodní energetické společnosti. V rámci své profese pomáhám majitelům malých, středních a rodinných firem k úspěchu v podnikání. Jsem poradcem, mentorem, business koučem a facilitátorem TAB Board, a také specialistou na řízení firem, úspěšné strategie, efektivní marketing, brand management, human-centered design, inovace, projektové a procesní řízení.

  Stanete-li se členy TAB, budu vás provázet jako osobní poradce a facilitátor boardu, ve kterém se budete pravidelně setkávat s dalšími vybranými majiteli firem z vašeho regionu. Jsem tu pro vás, neváhejte mě kontaktovat telefonicky na čísle (+420) 606 555 577 nebo e-mailem na tomas.petru@bravoconsulting.cz.

   

  Na co se nás majitelé firem často ptají?

   

  Jak pro mě může být užitečné pracovně se setkávat s podnikatelem z jiného oboru? Vždyť mému oboru nemůže rozumět...

  Je dokázáno, že pouze 10 až 20 % toho, co musí podnikatel znát a řešit, úzce souvisí s konkrétním oborem činnosti. Nicméně zbylých 80 až 90 % znalostí a aktivit musí řešit každý podnikatel – strategické směřování firmy, finance, vedení lidí, nábor nových pracovníků, marketing, prodej, péče o zákazníky a jiné. A právě v těchto záležitostech si zkušení podnikatelé umí v rámci TAB Boardu úspěšně pomáhat.

  Není pro mě jako podnikatele výhodnější zaplatit si nějaký jednorázový kurz či vzdělávání?

  Vzdělávání považujeme v TAB za důležitou součást profesního a osobního rozvoje pro majitele firem. Nicméně většina vzdělávacích kurzů a workshopů je spíše “nalejvárna” toho, co funguje obecně nebo co fungovalo někomu jinému. Nehledá se tam nejlepší řešení přímo pro vás a vaši firmu. A zde je ten zásadní rozdíl mezi vzdělávacími kurzy a programem TAB Board. V rámci TAB pracujete individuálně s vaším osobním byznysovým koučem přímo na vašich konkrétních potřebách a cílech. A následně vaše myšlenky, návrhy a plány diskutujete v rámci boardu s ostatními zkušenými majiteli firem, získáváte od nich zpětnou vazbu, zkušenosti, tipy a doporučení, ze kterých si odnesete to, co vám přijde nejlepší.