Majitel firmy nebo její výkonný ředitel je pro firmu nepostradatelná role. Měl by to být především lídr a “kormidelník”, který odpovídá za fungování firmy jakožto živého organismu. Majitelé a výkonní ředitelé jsou však v této roli vystaveni různým tlakům, předsudkům a očekáváním, se kterými si ne vždy umí dobře poradit. Mnoho z nich pak sklouzne k tomu, že namísto řešení strategických záležitostí se utápějí v operativě, která jim bere čas a energii v takovém rozsahu, že se u nich vytrácí radost z podnikání. V tomto článku můžete získat inspiraci, jak se stát efektvním lídrem a úspěšným podnikatelem.

 

Když podnikatel zakládá svou první firmu, má určité ambice, smělé cíle, chce být nezávislý, něco dokázat, vydělávat zajímavé peníze a být pánem svého času. Ale každý začátek je těžký. A navíc podnikání není procházka růžovým sadem. Aby podnikání přineslo kýžený úspěch, stojí to majitele firmy nemalou časovou i finanční investici, spoustu energie a úsilí, aby mohla firma překonávat všemožné problémy a překážky. Po několika měsících či letech od založení firmy se však ukáže, kdo na to šel chytřeji a měl i to pomyslné podnikatelské štěstí.

Čtyři stádia vývoje firmy

Na obrázku jsou znázorněny čtyři úrovně vývoje organizace firmy. Pokud chce majitel posunout svou firmu na vyšší úroveň, musí překonat uvedené výzvy. Způsob, kvalita, efektivita a rychlost zvládnutí těchto výzev je klíčem k úspěchu. (Zdroj: The Alternative Board)

 

Každý majitel firmy či výkonný ředitel stále něco řeší. Rozdíly jsou však v tom, co konkrétně řeší a jak se mu to podaří vyřešit. Mnozí z nich řídí své firmy na základě “nejvýznamnější krize”, která se právě děje, anebo pracují na “myšlence týdne”. Vědí, že to není to nejlepší způsob jak fungovat, ale chybí jim metodika a platforma potřebná pro strategičtější přístup, určení priorit a efektvní řízení firmy. Ti prozřetelnější a zkušenější vědí, že firma je živý organismus a její úspěšné fungování stojí na těchto pěti základních pilířích: hodnoty, vize, strategie, procesy a lidé. Těchto pět pilířů představuje oblasti, které jsou vzájemně propojené a za jejichž správné fungování nese odpovědnost především majitel či výkonný ředitel firmy.

Základní pilíře fungování úspěšné firmy

Na obrázku je znázorněno pět základních pilířů fungování úspěšné firmy. Pokud jeden nebo více těchto pilířů neplní dostatečně svou funkci, bude to mít dříve či později zásadní vliv na firmu jako celek. (Zdroj: The Alternative Board)

 

Existuje firma, která svého “šéfa” potřebuje pouze 1x měsíčně?

 

Ano, existují firmy, které dokážou úspěšně fungovat bez svého majitele či výkonného ředitele. Takže takový stav není pouhá fikce, ale realita, které lze dosáhnout. A máme na mysli skutečně úspěšné firmy, nebereme v potaz takové, jejichž majitel ve firmě sice nebývá často, ale firma nefunguje efektivně a potýká se s problémy uvnitř či navenek. Mezi těmi úspěšnými najdeme dva typy firem podle způsobu jejich řízení: hierarchické organizace a agilní organizace.

Hierarchické organizace fungují tak, že jsou vymezeny vzájemné vztahy lidí a prostředků při plnění určitých cílů. Takovéto typy organizací jsou založeny na vytváření formálních organizačních struktur. Tyto struktury jsou mechanismem, který koordinuje a řídí aktivity lidí ve firmě. Pro hierarchickou organizaci je typické následující: vztahy nadřízený versus podřízený, definování odpovědností a postupů při plnění jednotlivých úkolů.

Pro agilní organizace jsou typické menší multifunkční týmy, které se dokážou řídit prakticky samy. Zaměstnanci si sami rozhodují napřiklad o střídání týmů, školení, výběru nových kolegů nebo oznámení výpovědi pracovníkovi. Majitel či výkonný ředitel pouze definuje strategický rámec, například které nové produkty by měly být vyvinuty, které trhy by měly být otevřeny, kolik lidí by měla společnost v budoucnu zaměstnat a podobně.

S agilními metodami řízení jsme se doposud setkávali především u softwarových firem, ale postupem času si je osvojily také firmy ve finančnictví, telekomunikacích, marketingu, řízení lidských zdrojů a postupně míří i do dalších odvětví. Výhodou agilního přístupu je téměř neustálá spolupráce mezi projektovým týmem a zákazníkem, který týmu poskytuje zpětnou vazbu.

Pouze několika společnostem na světě se povedlo uskutečnit strukturální změny řízení firmy tak důsledně jako například německé firmě Sipgate. Mnoho jiných firem zatím agilní metody implementovaly pouze selektivně ve vybraných oblastech, například v IT, HR nebo v oblasti výzkumu a vývoje, na druhou stranu ve výrobě, financích, logistice nebo zákaznickém servisu zatím agilní přístup nezavedly. Firmě Sipgate se agilní řízení podařilo implementovat v celé firmě, a tím se výrazně odlišuje od ostatních. Od roku 2010, kdy se její zakladatelé Tim Mois a Thilo Salmon seznámili s agilními principy řízení firmy, se firma zásadně proměnila a stala se úspěšnější. Nebyla to cesta jednoduchá, ale přinesla své ovoce. Dnes ve firmě Sipgate nemají žádné tituly, žádné manažery, žádná oddělení, žádné rozpočty, místo toho funguje osobní odpovědnost, zpětná vazba, učení a svoboda. Majitelé firmy dělají nějaké zásadnější rozhodnutí pouze několikrát do roka, firma funguje úspěšně a efektivně i bez jejich každodenní přítomnosti. A navíc pomáhají zájemcům, kteří by chtěli jejich cestu následovat.

 

Desatero úspěšného lídra

 

Máte určité ambice, chcete vybudovat úspěšnou firmu a zároveň mít prostor pro naplňování svých osobních cílů? V tom případě byste se měli řídit desaterem úspěšného lídra. Těchto deset pravidel vychází z letitých praktických zkušeností majitelů a výkonných ředitelů úspěšných zahraničních i českých firem.

 

#1: Uplatňujte Paretův princip 80:20

Díky tomuto pravidlu můžete ušetřit až 80 % času, který věnujete své firmě. Soustřeďte se na klíčové oblasti pro roli lídra: hodnoty, vize, strategie, procesy a lidé. Udělejte si časový snímek dne/týdne/měsíce a jeho analýzou zjistěte, které vaše vstupy generují nejvíce hodnotných výstupů pro firmu.

 

#2: Dejte si pozor na Parkinsonův zákon

Parkinsonův zákon praví, že práce vyplní čas, který je k dispozici pro jeho dokončení. Když si tedy pro dokončení nějakého úkolu či projektu stanovíte určitý termín, máte tendenci tento termín dodržet. Často se stává, že se termín nakonec spíše prodlouží. Proto je nezbytné dát si přísné termíny a pěstovat touhu dokončit projekty co nejdříve.

 

#3: Efektivně řiďte vaši energii

Energie, na rozdíl od řízení času, vás nutí přemýšlet o výsledcích jako o funkci energie, nikoli o investovaném čase. Intenzivní prací po krátkou dobu můžete dosáhnout více, než několikadenní prací doprovázenou únavou a roztržitostí.

 

#4: Pozor na paradigma kvality

Je lepší být perfekcionista nebo nedbalý? Jeden nikdy nemůže dokončit projekt, druhý vyžaduje neustálé opravy. Řešením je sledovat a vyhodnocovat, zda vámi investované vstupy nepřesahují získané výstupy.

 

#5: Zbavte se mikromanagementu

Smiřte se s tím, že nemusíte vědět všechno a rozhodovat o všem. Přestaňte nadměrně, respektive s přehnaným důrazem na detaily, sledovat, kontrolovat či připomínkovat práci svých podřízených. Mikromanagement už není “in”, dělá z vašich lidí nesvéprávné a nezodpovědné roboty. Pokud se skutečně chcete oprostit od každodenního dozoru nad firmou, je nezbytné, abyste začali budovat kompetentní a zodpovědný tým, který bude umět fungovat samostatně.

 

#6: Naučte se správně delegovat

Delegovat neznamená přikazovat. Delegovat znamená skutečné a 100procentní přenesení kompetence a odpovědnosti na jiného kolegu. Je to proces, který vyžaduje trpělivost, čas, komunikaci a striktní dodržování pravidel. Delegujte správně pravomoce a odpovědnosti na jinou osobu, organizační jednotku nebo nižší stupeň řízení. Anebo můžete zcela změnit způsob fungování a řízení firmy, například s využitím agilních principů.

 

#7: Dbejte na duševní regeneraci

Mozek se dokáže intenzivně soustředit na práci maximálně 50 až 60 minut, poté jeho výkonnost prudce klesá. Pokud navíc svému tělu nedodáte kyslík, vodu a potřebnou energii, bude jeho výkonnost ještě snížena. Studie Stanfordské univerzity přinesla zajímavé zjištění, že produktivita práce prudce klesá, když pracovní týden překročí 50 hodin, a produktivita po 55 hodinovém pracovním týdnu poklesne natolik, že už téměř nemá smysl pracovat.

 

#8: Jste-li ve firmě, šiřte vitalitu

Lídr je vůdčím jedincem “smečky”. Lídr je následován svými lidmi, bývá pro ně vzorem. Pozitivní energie a vitalita je vaším významným přínosem ke zdravé firemní kultuře a celkové efektivitě. Zamyslete se nad tím, jak můžete každou minutou své přítomnosti ve firmě přispět k šíření vitality a pozitivní nálady. A dělejte to!

 

#9: Buďte připraveni fungovat i bez vaší firmy

Je-li vaše firma připravena fungovat bez vás, jste vy připraveni fungovat bez ní? Co bude náplní vašich volných dní? Jaký další projekt dá náplň vašim ambicím? Až to budete mít rozmyšlené, jděte za tím. Ale nezapomeňte  předtím nastavit jasná pravidla a režim pro komunikaci s manažery ve vaší firmě, abyste mohli včas zachytit potenciální problémy.

 

#10: Začněte rok plánováním dovolené

Zvládli jste předchozí pravidla? Máte ve vaší firmě sehraný manažerský tým, jehož členové zvládli převzít delegované kompetence, rozumějí jim a cítí zodpovědnost za výsledky svých týmů i celé firmy? V tom případě tedy již zřejmě máte jistotu, že nebudete muset “hasit požáry” a být ve firmě každý den. Nyní tedy je na vás, jak a kdy se začnete stahovat z firmy. Daniel Priestley, úspěšný australský podnikatel, vlastník několika globálních firem, autor knih o moderním leadershipu a revoluci v podnikání, doporučuje začít plánovat rok tím, že si nejprve určíte 8 až 12 týdnů v roce, které strávíte jinde a jinak, než ve firmě. Jako majitel firmy máte právo si určovat organizaci svého času.

 

Závěrem

 

Tento článek vznikl tím, že jsme “vydestilovali” podnikatelské know-how z různých zemí světa. Přimíchali jsme naše vlastní zážitky z managementu a podnikání. Vznikl z toho zajímavý koktejl poznatků, který jsme představili v rámci akce Kulatý stůl online vybraným majitelům a výkonným ředitelům firem. Pokud vás zajímají detaily a rádi byste si vyslechli naše komentáře i komentáře účastníků akce, doporučujeme vám shlédnout videozáznam z této akce. Přejeme vám hodně úspěchů! A pokud vám dává smysl sdílení zkušeností mezi podnikateli a rádi byste se také zapojili, kontaktujte nás.

 

 

Na přípravě tohoto tématu se podíleli a akci Kulatý stůl online moderovali Lenka Heuerová (FAIR COACHING) a Tomáš Petrů (BRAVO CONSULTING). Akce byla organizována pod záštitou projektu Rok nových příležitostí 2021 od Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.