Jste majitelem či spolumajitelem firmy? Něco se vám nedaří? Má vaše firma nějaké problémy? Když vás něco v podnikání trápí, anebo se vaší firmě něco nedaří, s velkou pravděpodobností to bude jedním z 10+1 důvodů, které popisujeme v tomto článku. Věříme, že i jen pouhé přečtení těchto důvodů a krátké zamyšlení se nad nimi může být prospěšné a inspirující nejen pro majitele či manažery firem, kterým se právě něco nedaří, ale i pro ty, kterým se momentálně vše daří a nacházejí se na podnikatelském výsluní.

 

Naše vlastní zkušenost. Zkušenosti našich klientů a partnerů. Příběhy úspěšných i neúspěšných firem a podnikatelských záměrů. Průzkumy, analýzy a odborné studie. To vše se stalo zdrojem pro obsah tohoto článku. Pokusili jsme se pro vás vydestilovat ve zkrácené podobě to nejpodstatnější. Pojďme se tedy společně podívat na celkem jedenáct hlavních příčin, které dokážou zničit, potopit či jinak negativně ovlivnit firmu a její úspěch:

 

#1

Nemáte jasně definovaný (a pro lidi ve firmě srozumitelný a přijatelný) důvod existence firmy a dlouhodobý ambiciózní cíl, neexistuje jasná strategie, chybí písemné prováděcí plány pro prioritní krátkodobé a střednědobé cíle.

#2

Není zcela v souladu to, proč/jak/co/kdy/za kolik nabízíte, s tím, co chtějí a potřebují zákazníci resp. uživatelé. Anebo neumíte váš produkt, službu či řešení efektivně prodat dostatečnému počtu zákazníků a s dostatečnou marží.

#3

Nedostatečně či nesprávně komunikujete a delegujete, nejsou jasně definovány hlavní firemní procesy a stanoveny klíčové odpovědnosti.

#4

Jako lídr nedokážete správně inspirovat a vést lidi, případně nemáte jejich plnou důvěru. Vnášíte do firmy málo optimismu, vytrvalosti, odolnosti či sebekázně. Nestanovujete správně priority anebo netlačíte dostatečně na jejich řešení.

#5

Ekonomika vašeho podnikání není správně řízená, zejména máte problémy s cash flow anebo dlouhodobou udržitelností rozvoje (např. závislost na malém počtu klíčových zákazníků, produkce nekvalitních výrobků anebo poskytování nekvalitních služeb, neefektivní anebo nekonkurenceschopná výroba, nákup či prodej).

#6

Nemáte ve firmě správné lidi na správných místech, nevhodně vybíráte nové lidi do firmy, nemáte správný přístup k zaměstnancům, nevyužíváte efektivně talenty, schopnosti a potenciál lidí, neřídíte dostatečně formování firemní kultury.

#7

Nejste schopni včas učinit důležité rozhodnutí anebo zatáhnout za ruční brzdu. Řídíte firmu více pocitově, než na základě jasných dat a ověřených informací.

#8

Ustrnuli jste ve vlastní bublině, neinovujete, opomíjíte relevantní trendy či rizika, nevyužíváte efektivně vhodné příležitosti, děláte zbytečné chyby anebo důležité chyby nedokážete včas rozpoznat a reagovat na ně.

#9

Chybí vám pokora, chybí vám potřebná znalost, nerespektujete zákony nebo jednáte nefér.

#10

Nemáte svůj vlastní důvěrný poradní tým, se kterým se pravidelně radíte a který je sestavený ze zkušených lidí/podnikatelů/lídrů/expertů, kteří mají potřebný nadhled, protože se nacházejí mimo vaši firmu.

#11

Nejste vytrvalí jako lovci, nemáte potřebné odhodlání, víru a disciplínu, nešlapete dostatečně silně do realizace a naplňování konkrétních plánů a úkolů, které mají za cíl naplňovat strategii, sytit dlouhodobý ambiciózní cíl a podpořit důvod existence firmy. Pokud toto nefunguje, tak se vám jen těžko podaří některý z předchozích 10 bodů vyřešit a vaši firmu rozvíjet a vylepšovat.

 

Objevili jste v předchozím přehledu jedno nebo více témat, které byste chtěli ve vaší firmě vylepšit? Anebo potřebujete pomoci s identifikací příčin problémů, které ve své firmě pozorujete už jako jejich důsledek? Netroufáte si na to sami a uvítáte parťáka, který do toho s vámi půjde a udělá za vás kus práce? V tom případě je skvělé, že jste tento článek dočetli až sem a zbývá vám udělat jen jeden maličký poslední krůček – kontaktujte nás.